در حال نمایش 4 نتیجه

بدون دسته‌بندی

فنر پیچشی

بدون دسته‌بندی

فنر تسمه ای یا حلزونی

بدون دسته‌بندی

فنر فشاری

بدون دسته‌بندی

فنر کششی